επιπολάζω

(AM ἐπιπολάζω) [επιπολής]
παραμένω στην επιφάνεια ενός υγρού («οἱ ἐγχέλεις οὐκ ἐπιπολάζουσιν οὐδὲ φέρονται ἄνω», Αριστοτ.)
αρχ.
1. (ειδ.) (για τροφή) μένω άπεπτος στο στομάχι
2. (για πτηνά) πετώ ψηλά
3. (για πρόσ.) βρίσκομαι στην κορυφή, υπερισχύω, επικρατώ («ἐπιπολάζοντες... ἐν πᾱσι τοῑς πολιτεύμασιν», Πολ.)
4. είμαι άφθονος (α. «ὁ χυμὸς ἐπεπόλασεν», Ιπποκρ.
β. «τὴν ἐπιπολάζουσαν κακοπραγμοσύνην», Πολ.)
5. υπάρχω σε μεγάλο βαθμό, επικρατώ, συνηθίζομαι («αί μάλιστα ἐπιπολάζουσαι δόξαι», Αριστοτ.)
6. πλημμυρίζω («ἐπιπολάσασαν ἄφνω τὴν θάλασσαν», Λουκιαν.)
7. είμαι αυθάδης, εγωιστής, φέρομαι υβριστικά («τοὺς ἐπιπολάζοντας καὶ πρὶν ἢ κληθῆναι προεξανισταμένους», Διον. Αλ.)
8. (με αιτ.) περιφέρομαι, περιπλανιέμαι
9. (με δοτ.) μτφ. ασχολούμαι με κάτι («παύσομαι τῇ ῥητορικῇ ἐπιπολάζων», Λουκιαν.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιπολάζω — pres subj act 1st sg ἐπιπολάζω pres ind act 1st sg ἐπιπολάζω pres subj act 1st sg ἐπιπολάζω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολάζῃ — ἐπιπολάζω pres subj mp 2nd sg ἐπιπολάζω pres ind mp 2nd sg ἐπιπολάζω pres subj act 3rd sg ἐπιπολάζω pres subj mp 2nd sg ἐπιπολάζω pres ind mp 2nd sg ἐπιπολάζω pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολῶν — ἐπιπολάζω fut part act masc voc sg ἐπιπολάζω fut part act neut nom/voc/acc sg ἐπιπολάζω fut part act masc nom sg (attic epic ionic) ἐπιπολάζω fut part act masc voc sg ἐπιπολάζω fut part act neut nom/voc/acc sg ἐπιπολάζω fut part act masc nom sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολαζόντων — ἐπιπολάζω pres part act masc/neut gen pl ἐπιπολάζω pres imperat act 3rd pl ἐπιπολάζω pres part act masc/neut gen pl ἐπιπολάζω pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολασάντων — ἐπιπολάζω aor part act masc/neut gen pl ἐπιπολάζω aor imperat act 3rd pl ἐπιπολάζω aor part act masc/neut gen pl ἐπιπολάζω aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολάζει — ἐπιπολάζω pres ind mp 2nd sg ἐπιπολάζω pres ind act 3rd sg ἐπιπολάζω pres ind mp 2nd sg ἐπιπολάζω pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολάζον — ἐπιπολάζω pres part act masc voc sg ἐπιπολάζω pres part act neut nom/voc/acc sg ἐπιπολάζω pres part act masc voc sg ἐπιπολάζω pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολάζοντα — ἐπιπολάζω pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιπολάζω pres part act masc acc sg ἐπιπολάζω pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιπολάζω pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολάζοντι — ἐπιπολάζω pres part act masc/neut dat sg ἐπιπολάζω pres ind act 3rd pl (doric) ἐπιπολάζω pres part act masc/neut dat sg ἐπιπολάζω pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιπολάζουσι — ἐπιπολάζω pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπιπολάζω pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ἐπιπολάζω pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐπιπολάζω pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.